ValuAtlas on valimoalalla toimivia yrityksiä ja heidän asiakkaitaan yhdistävä, palveleva ja tietoa tarjoava www-sivusto. ValuAtlas on suunnattu valutuotteiden suunnittelijoille, valimoille, malliveistämöille, työvälinevalmistajille, tutkimuslaitoksille, opiskelijoille sekä muille alasta kiinnostuneille ja tietoa hakeville. ValuAtlasta ylläpidetään Tampereen teknillisen yliopiston, Valimoinstituutin sekä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Valutuotetekniikan välisenä yhteistyönä.