Muotinvalmistustekniikka

Raimo Keskinen, Tampereen ammattiopisto
Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Oppikirja pohjautuu valajan sekä valumallinvalmistajan opetussuunnitelmaan (AKH 1987) ja on jatkoa aikaisemmin ilmestyneille Keernojen valmistus, Kaavausaineet sekä Valumetallin sulatus -nimisille oppikirjoille. Mainituista kirjoista on Keernojen valmistus aiheensa läheisyyden vuoksi liitetty hieman muunnettuna ja lyhennettynä tämän oppikirjan loppuun.

Kirjan sisällön tavoitteena on perehdyttää lukija valajan työn perusteisiin. Koska asiat on niiden runsauden vuoksi käsitelty melko suppeasti, voi opettaja harkintansa mukaan painottaa ja täydentää tärkeiksi katsomiaan kohtia. Kirjaan on sijoitettu tarkistustehtäviä määrävälein. Niiden avulla voidaan tarkistaa, onko sekä ammattiteorian että työn tiedot omaksuttu.

Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttaneet työtäni. Toiveeni on, että tämä kirja osaltaan helpottaisi sitä oppimateriaalin puutetta, joka on jo vuosikymmenien ajan vallinnut suomalaisessa valimoalan ammattikoulutuksessa.

Tampereella joulukuussa 1989
Raimo Keskinen

Lisäys johdantoon

Muotinvalmistustekniikka-kirja on palvellut ansiokkaasti valimoalan ammattiopetusta ilmestymisestään lähtien. Ilmestymisen jälkeen tekniikka on kuitenkin kehittynyt, uusia valmistusmenetelmiä on tullut ja vanhoja menetelmiä jäänyt vähemmälle käytölle. Tästä syystä olen Raimo Keskiseltä luvan saatuani täydentänyt oppikirjaa uusilla valokuvilla sekä päivittänyt ammatillista tekstiosaa. Kirjan ammatillinen sisältö pitää edelleen hyvin paikkansa nykyisen valmistustekniikan osalta, mutta – kuten Raimo Keskinen johdannossaan mainitsee – asioiden käsittely on melko suppeaa. En ole lisännyt tarkempaa asiankäsittelyä tähän valajan perustutkintoon sopivaan kirjaan, vaan siihen on paneuduttava omassa kirjassaan.

Kiitän Raimo Keskistä luvasta päivittää Muotinvalmistustekniikka-kirja.

Tampereella toukokuussa 2007
Pekka Niemi