Jälkikäsittelytekniikka

Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Oppikirja on tarkoitettu perehdyttämään lukija valimotyöhön olennaisesti kuuluvaan valunpuhdistukseen ja jälkikäsittelyyn sekä yleisimpiin valukappaleen tarkastusmenetelmiin. Oppikirja pohjautuu valajan perustutkinnon opetussuunnitelmaan, ja lisäksi siinä on huomioitu valajan ammattitutkintovaatimukset. Kirjan aiheita on käsitelty em. vaatimusten pohjalta mutta joidenkin osa-alueiden käsittelyssä on huomioitu myös alan erikoisammattitutkintovaatimuksia. Erikoisammatti- eli mestaritutkinto vaatii kuitenkin kirjassa esiintyvän tiedon syventämistä. Tämä ammatti- ja erikoisammattitutkintovaatimuksiin soveltuva tieto on kirjassa merkitty vihreällä pohjavärillä.

Valimoalan opetusmateriaalia on myös internetissä ValuAtlas-sivuilla. ValuAtlaksessa on tietoa hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti, joten perus- ja ammattitutkinnon opetuskäyttöön oli tarpeen saada suppeampi kooste. Lisäksi on ollut tarve luoda teoreettisesti käsitellyn perustiedon täydennykseksi käytännön valunpuhdistuksen suorituksesta opetusmateriaalia.

Opetusmateriaalissa pyritään esittämään työvaiheita, välineitä ja laitteita mahdollisimman paljon kuvin ja kuvasarjoin. Lähteinä on käytetty valimoalan yrityksistä saatua kuva- ja tietomateriaalia sekä alan esitteitä ja internet- sivustojen tietoja. Kyseisen tietomateriaalin saamisesta kiitän niitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttaneet työtäni.

Oppikirjan tarkoituksena on luoda opetusmateriaalia helpottamaan alan opetusta. Lisäksi kirja antaa alan yritysten henkilöstölle tai metallialan muissa töissä tai opinnoissa tietoa tarvitseville mahdollisuuden tutustua valimoalaan.

Tampereella toukokuussa 2008.

Pekka Niemi